Полезно

Видове пластмасови опаковки

Добре е при избора си на продукт да се спираме на следните номера (изброени и обяснени по-горе):

- Номер 2 – HDPE; 4 – LDPE; и 5 – PP. Тези три вида пластмаса са най-добрият избор. Те не изпускат неизвестни химикали в храната и като цяло могат да се рециклират.

- Номер 1 – PET, е добър за еднократна употреба и е широко приет от общини, които рециклират. Избягвайте да го използвате повторно при бутилки за вода и сода, които обикновено са направени от този материал. Пълненето на бутилки с гореща наливна минерална вода също не се препоръчва, защото нагретият PET отделя химикали. Материалът е труден за чистене, тъй като пластмасата е пореста и абсорбира химикали и бактерии.

 - Номер 7 – Пластмасите на основата на полилактозната киселина (PLA) са направени от биоизточници като земеделски култури с високо съдържание на нишесте (царевица, картофи и тръстикова захар), което ги прави практически безвредни за организма. Въпреки че тези пластмаси на растителна основа не се рециклират, те може да се компостират в градината. Техен недостатък все още е слабото им разпространение и относително високата им цена.

Кое да избягваме

Номер 3 – PVC – използва се често за опаковане на месо, съдържа омекотители, наречени фталати, които се намесват в хормоналната система. При производство и изгаряне PVC-то изпуска диоксин, който е потенциален канцероген.

Номер 6 – PS – Пенообразна пластмаса, използвана за чаши и кутии за готова храна. Може да пропуска в храната молекули стирен, който също е потенциален канцероген.

Номер 7 – Пластмасите на основата на поликарбонатите (PC) съдържат бисфенол-А. Бебешките бутилки и консервите за храна, направени от този материал, трябва да бъдат избягвани.

Прочетете пълната статия

Бургас, като всички съвременни градове, генерира огромни количества отпадъци, като преобладаващата част от тях са пластмасови продукти. Градът е с ясно изявена позиция в развитието си като „зелен град“. На много места са поставени кошове за разделно събиране на отпадъци, но голяма част от населението е незаинтересована или скептично настроена. Затруднена е комуникацията между гражданите и фирмите за оползотворяване на отпадъците - липсва информация за процеса на преработване, местата, на които то се извършва, убедителни факти, доказващи ефективността му, съвети за това как да се сортират отпадъците в домакинствата. В резултат, хората не си правят труда да сортират отпадъците, а това води до неефективност на фирмите, ангажирани в  рециклирането.

Не по-малко важен е въпросът за влиянието на тези отпадъци върху флората и фауната на района. Бургас е разположен на място с изключителна важност от екологична гледна точка: бургаският езерен комплекс е един от най-значимите комплекси от влажни зони за водолюбиви птици по крайбрежието ни. В района на езерото са установени 245 вида птици, много от които са регистрирани като застрашени. Според европейски еколози, замърсяването с пластмасови отпадъци е сериозна заплаха както за птиците, така и за рибите.

Като общество ние сме длъжни да осмислим отпадъците като полезен ресурс от една страна, и като сериозна заплаха от друга.  Вярваме, че образованието на децата е от ключово значение в тази насока, и че залагайки на такива мерки, ние влияем както на настоящето, така и на бъдещето. 


Безплатен телефон за въпроси и сигнали на граждани за разделно събиране на отпадъци

0800 1 5253

 

Карта с местоположение на контейнерите за разделно събиране на територията на град Бургас

 

Вижте списъка с адресите на мобилните центрове за разделно събиране на отпадъци в град Бургас

Списък с площадките, за изкупуване на хартия, пластмаса и метал 

Карта с обектите за раделно събиране на отпадъци в град София

Ръговодство за живот с нулеви отпадъци (Zero waste)

Ред за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци след

извършени ремонтни дейности в домовете

 

КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ СТРОИТЕЛНИТЕ И ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ

СЛЕД ИЗВЪРШЕН РЕМОНТ В ДОМА НИ?

 

От 01 март 2014 г. Община Бургас въвежда нова напълно безплатна услуга за гражданите на гр.Бургас за изнасяне на строителни и едрогабаритни отпадъци след извършени ремонтни дейности вдомовете.

 

Лесно и удобно в 5 стъпки......

 

Какво трябва да направим?

 

1. Всеки гражданин на гр. Бургас, който желае да се освободи от строителни и едрогабаритниотпадъци е необходимо да подаде заявка за извозване на тел. 056/85 23 37 и на тел. 056/844 820 -адрес; име и телефон за обратна връзка; предпочитана дата и час за извозване.

 

2. Консорциум "Титан Бургас" като изпълнител на заявката, е длъжен да извози отпадъците до 48 часаслед приемането й.

 

Извозването се осъществява в интервала от 07.30 до 16.00 ч. за дните от понеделник до петък /включително/ и между 09.00 и 12.00 часа за събота и неделя.

 

3. Строителните отпадъци трябва да бъдат поставени в чували, а едрогабаритните отпадъци - приведени във вид, удобен за товарене.

 

4. Количеството на отпадъка не трябва да надвишава 3 куб. м.

 

5. В деня и часа на извозване чувалите със строителни отпадъци и едрогабаритните отпадъци трябва да бъдат изнесени на място с осигурен достъп за специализирания автомобил.

 

При неспазване на тези изисквания, отпадъците няма да бъдат извозени и отговорността за тяхнототретиране и транспортиране носи стопанинът.

 

След стартиране на безплатното извозване, общинските еко-инспектори ще засилят контрола по спазване изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Бургас, като при констатиране на нарушения ще се налагат глоби в максимален размер.