Книгоразделител

,,Ако не знаете как да го опазите, моля ви, не го разрушавайте‘‘ – едно изречение от песен, което изключително много подтиква към размисъл за опазването на нашата планета…