Какво е кръгова икономика?

Дефиниция и успешни примери по света и у нас

Теория и дефиниция

Днешната икономика изхвърля все повече отпадъци, които се разграждат бавно и трудно, а същевременно имат висока остатъчна стойност, ако са управлявани правилно. От това следват сериозни екологични и икономически проблеми. Планини от боклук на сушата и острови от боклук в океаните застрашават нашето здраве. Освен това, ръст, основан на извличането на ограничени природни ресурси и изхвърлянето им след това, е изначално обречен. Кръговата икономика представлява устойчива алтернатива, която цели икономически растеж и опазване на околната среда едновременно.

Дефиниция на кръгова икономика

„Кръговата икономика е концепция, в която растежът и просперитетът се отделят от консумацията на природни ресурси и упадъка на екосистемите. Това е стратегия за осигуряване на природни ресурси, така че всички хора на планетата да достигнат до приемливо ниво на просперитет, без да унищожават планетата в рамките на този процес.“, казва Ник Вулвулис – професор по технологии на околната среда в Imperial College London.

Терминът е въведен от икономистите Дейвид Пиърс и Кери Търнър в края на 1980-те години. Те отбелязват, че линейната икономика следва неустойчив модел: добив производство потребление – отпадък, който се базира на непрекъснат добив на нови суровини и третира околната среда като склад за отпадъци. При кръговата икономика материалите максимално дълго се въртят в кръг, генерират се минимални количества отпадъци, намалява се нуждата от добив на първични суровини и зависимостта от внос на такива. Днес понятието е разширено и включва ред други идеи като безкраен цикъл на употреба на ресурсите, адаптиране на природни форми в технологиите и други. Във всички случаи, кръговата икономика удължава жизнения цикъл на ресурсите чрез употребата на възможно най-малко нерециклируеми материали.

Затова рециклирането се превръща във все по-актуална тема. Концепцията за кръгова икономика обаче далеч не се изчерпва с това. Идеята тук е продуктите да се произвеждат по начин, който позволява да бъдат лесно поправени или превърнати в други продукти впоследствие (т. нар. продуктова трансформация), като предприятията носят отговорност за тях и след продажбата им. За да се затвори кръгът, всяка индустрия работи с останалите и ползва отпадъчния им материал (т. нар. индустриална симбиоза).

Преход и примери

Кръговата икономика е заложена като стратегическа цел на европейско ниво. През 2015г. Европейската комисия публикува План за действие за налагане на кръгова икономика, който предлага преосмисляне на политиката на ЕС чрез въвеждане на промени в етапите на жизнения цикъл на продуктите: дизайн – производство – потребление – управление на отпадъците – повторно третиране на вторичните материали. Преходът към кръгова икономика е основен приоритет на ЕС и с оглед на постигане на “Целите за устойчиво развитие” на ООН.

 

Примери от бизнеса

  1. Phillips продава светлина на лизинг

Phillips продава светлина на общините в няколко града в САЩ, докато самите осветителни системи остават притежание на компанията. Предлага се услуга, при която клиентите използват продукти чрез договор за наем, без да са техни собственици. Индустриални производители на всякаква техника и автомобили, които поддържат продуктите си и извличат остатъчна стойност от тях, могат успешно да се възползват от този модел. Друго преимущество е, че това поощрява компаниите да развиват технологии за удължаване на живота на продуктите.

  1. Kalundborg Symbiosis – първата работеща индустриална симбиоза в света

Kalundborg Symbibisis функционира вече 40 години и до днес е успешен пример за т.нар. индустриална симбиоза. На местно ниво общинските и частните предприятия купуват и продават помежду си остатъчните си продукти на пазар за вторични суровини, което води до взаимни икономически и екологични ползи. Индустриалната симбиоза съчетава начина на работа на природните екосистеми с рационалното мислене в икономическата система.

  1. Кръгова абонаментна концепция

Чрез кръгова абонаментна концепция VIGGA предлага висококачествени детски дрехи, произведени при подходящи условия, на атрактивна цена. Срещу месечна абонаментна такса клиентите получават 20 броя дрехи в размера на детето си, а когато му омалеят, те се заменят с нови комплекти. След проверка на качеството, върнатите дрехи се перат професионално, после се доставят на друго бебе. Концепцията създава стимули компаниите да произвеждат възможно най-висококачествени дрехи. Освен това текстилните отпадъци се намаляват със 70-85%.

  1. Кръгово решение за пътуване

Незапълнените седалки в автомобилите са огромен неоползотворен капацитет в транспортната индустрия, което води до негативни последици за околната среда и оскъпяване за собствениците на превозни средства. Платформата GoMore предлага услуга за споделено пътуване, което намалява броя на пътуващите коли и прави пътуванията по-ефективни и екологични. Намаляват се разходите както за собственика на превозното средство, така и за пътуващия. По тази причина от основаването си през 2005, платформата GoMore е използвана от над 1 милион души. По света има и много други нейни еквиваленти.

  1. Разработка на първата в света биоразградима бирена бутилка

Почти половината въглеродни емисии в Carlsberg Group са в резултат от процесите по опаковане на продукцията. С цел да ги намали, предприятието работи по въвеждането на нови екологични и рециклируеми опаковки. В партньорство с датската компания ecoXpac, Innovation Fund Denmark и датския технически университет, Carlsberg Group разработва първата в света напълно биоразградима бирена бутилка, направена от дървесни влакна.

Примери за кръгова икономика у нас

Примери за бизнеси на принципа на кръговата икономика има и у нас. Remixshop.com рециклира и използва повторно дрехи и аксесоари. Дрехите се събират от рециклиращи компании, които ги разделят по вид и качество. Най-доброто качество – дрехи с малки или без следи от носене се препродават в Европа, САЩ и Русия. Другите качествени се продават в други части на света или се рециклират за направа на материали: платове, нишки или други производни материали, като например уплътнения за вътрешността на автомобили. Освен продажбата на дрехи втора ръка от чужбина Remix предлагат на клиентите си да продават свои запазени модни придобивки в тяхната платформа и така ги правят част от кръговата икономика.

Друг пример е Zona Urbana. През 2004г. експериментално правят първите си чанти от рециклирани части – с джобове от стари билбордове и дръжка за рамо от блокирали предпазни колани на коли. Впоследствие брандът предлага и редица други продукти. Въпреки растящата популярност в страната, все още повечето  клиенти на Zona Urbana са чужденци.

Всички посочени примери залагат на основни принципи в кръговата икономика:

  • използването на екодизайн,
  • удължаване на живота на продуктите,
  • повторното използване на продукти и техните компоненти,
  • преработката на продуктите.

Изработката на продукти от рециклирани и възобновяеми ресурси, както и създаването на продукти с компоненти, които са по-дълготрайни и лесни за поддръжка, ремонт, модернизиране и рециклиране, се нарича екодизайн. Това е начин да се намалят производствените разходи, с което се постига и по-висока  покупателна способност на потребителите. И тук намалява употребата на материали и енергия, повишават се нивата на рециклиране и се генерират по-малко отпадъци.

В началото преминаването към кръгова икономика би довело до оскъпяване за крайните потребители поради повишените разходи на предприятията. В случай обаче, че и потребители, и бизнес прозрат колко много неоползотворена стойност крие тази нова система, промяната ще дойде по естествен път.