ЗА „БУРГАС РЕЦИКЛИРА“

„Бургас Рециклира“ е общност от активни млади хора, обединени от необходимостта от намаляване и отговорно управление на отпадъците. Мисията ни е да генерираме позитивна промяна в нагласите и поведението на съгражданите ни, за да живеем в един по-чист град.

За целта „Бургас Рециклира“ провежда доброволно ежегодни кампании, отворени срещи, образователни лекции, творчески работилници, почиствания на плажове, състезания за предаване на най-много електронни отпадъци и други събития. Предлагаме и безплатни консултации и ръководства с добри практики за намаляване на отпадъците и рециклиране – във Вашия дом, училище или офис. Вижте актуалните ни инициативи и не се колебайте да се включите.

Ежегодните кампании в училищата в Бургас от 2014г. насам са насочени основно към деца, родители и учители. Месечните отворени срещи създават диалог между участниците и доброволците в инициативите, студенти и експерти по екология, представители на бизнеса и всички, които искат да научат повече по темата и да се запознаят с екипа.

Бургас

Бургас е с ясно изявена позиция в развитието си като „зелен град“. Разположен е на място с изключителна важност от екологична гледна точка: бургаският езерен комплекс е един от най-значимите комплекси от влажни зони за водолюбиви птици по крайбрежието ни. В района на езерото са установени 245 вида птици, много от които са регистрирани като застрашени. Според европейски еколози, замърсяването с пластмасови отпадъци е сериозна заплаха както за птиците, така и за рибите.

И тук, както във всички съвременни градове, се генерират огромни количества отпадъци, като преобладават пластмасовите продукти. На много места са поставени контейнери за разделно събиране, но все още по-голямата част от населението е незаинтересована или скептично настроена и не сортира отпадъците си.

Мисия и визия

Мисията ни е да насърчим устойчив начин на живот, отговорно потребление и ефективно управление на отпадъците на местно ниво. Чрез редовно провеждани срещи създаваме растяща общност от информирани, осъзнати и мотивирани съмишленици, с които заедно работим за формиране на нови, полезни навици у хората в Бургас.

Нашата визия: Превръщането ни в общество с нулеви отпадъци, в което всичко произведено може да се преизползва, поправи, компостира или рециклира.

Финансиране

„Бургас Рецилира“ е доброволна инициатива, която се осъществява с помощта на дарения. Всеки, който направи парично дарение, получава подарък от нас – платнена торбичка за многократна употреба с нашето лого. Ежегодната кампания в училищата се осъществява с подкрепата на избрани партньори.

Медиите за нас

От първата си кампания през 2014г. до сега, „Бургас Рециклира“ редовно поставя акцент върху проблема с отпадъците и подходящи средства и методи за решаването му. Ето как медиите представят нас и нашите инициативи:

Репортаж в телевизия bTV

Репортаж в телевизия RN

Статия в E-burgas

Репортаж в радио Фокус: