За втора поредна година в Бургас се провежда кампания за насърчаване на разделното събиране на отпадъците сред най-малките ученици, по инициатива на Сдружение „Хамалогика“ и Сдружение „Форум Наука“ и с подкрепата на Община Бургас и ЕкоПак.

Кампанията ще продължи 4 седмици. Основната цел на проекта е да повиши драстично разделното събиране на отпадъци на територията на град Бургас. Инициативата е насочена към образоване на подрастващите поколения чрез тясно специализирани занимания.

Разработената от организаторите програма включва презентации за запознаване на децата с целите и ползите от разделното събиране, рециклирането и технологиите, по  които то се изпълнява, организиране на събития, игри и състезания с цел практическо приложение на информацията, както и алтернативни реализации на отпадъчните материали.

Второто  издание включва деца от 14 паралелки от училищата СОУ „Кирил и Методий“, ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Св. Княз Борис I” и ОУ „Васил Априлов“. В него са се включили десетки доброволци, които помагат за разработване на проекта и най-вече за работата с децата.

И тази година ангажирахме децата в събирането на пластмасови капачки за проекта Bulgaria Cap Project.