През 2014 организирахме за първи път кампанията Бургас Рециклира. Амбицията ни е тя да се превърне в ежегодна. През 2014, в продължение на 6 седмици, всяка седмица в час на класа, посещавахме 280 първокласници, в 4 бургаски училища. Създадохме структура от координатори и доброволци. Общо 26 души се включиха активно в осъществяването на специално изготвената програма за разделно събиране на отпадъци и опазването на околната среда. Занятията включваха образователни беседи с децата, показването на тематични видео материали и работилници с отпадъчни суровини. Акцентът беше върху груповата работа и креативната гледна точка към преизползването и оползотворяването на привидно ненужни вещи.

Успоредно с това бе проведена информационна кампания в бургаските медии, включваща серии интервюта с участници в проекта и няколко видео материала на тема рециклиране. Целта на кампанията беше да запознае гражданите на града с това, какво точно се случва с отпадъците на Бургас. Интересът към проекта беше голям, тъй като темата за рециклирането е актуална и наболяла, не само за града, но и за цялата страна.

Получихме много положителни отзиви от директорите на училищата, в които беше проведена кампанията – СОУ „Кирил и Методий“, ОУ „Св. Климент Охридски“, ОУ „Св. Княз Борис I” и ОУ „Васил Априлов“. По време на самата инициатива получихме запитвания и от други бургаски училища, да бъдат включени в програмата. Обратната връзка от доброволците, с които работихме също е много положителна – от 21, 18 изявиха желание догодина отново да бъдат част от програмата.

Много сме доволни от работата си с първокласниците. В опит да проверим до колко сме успели да бъдем полезни за тях, по време на последното ни занятие те попълниха кратка анкета с картинки на тема ‘рециклиране’. Резултатите бяха много добри.

Също така, с помощта на съмишленици, успяхме да финансираме издаването на Грамоти за всички участници в проекта, деца и доброволци.

Не на последно място, ангажирахме децата в събирането на пластмасови капачки, за проекта Bulgaria Cap Project. Прилагаме таблица за различните видове пластмаси и възможното тяхно приложение, за да илюстрираме по-ясно неограничените възможности на преработването на пластмаса. Парите от тази благотворителна акция отидоха за закупуването на медицинска техника за хора в нужда.